Sala de prensa

Borges Agricultural & Industrial Nuts, CaixaBank i l’Associació Acord signen un acord per finançar les inversions dels productors de pistatxo del canal Segarra-Garrigues i altres regadius.

  • A través de la línia de negoci agrari Agrobank, l’entitat financera posa a disposició dels productors un préstec adaptat a la realitat de les explotacions, que requereixen d’un període de 4 anys abans de la primera collita.
  • S’hi podran acollir tots els titulars de finques adherides al projecte Pistatxo al Segarra-Garrigues i altres regadius, que lidera Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. en el marc del programa de cooperació per la dinamització dels regadius de la zona.

Tàrrega, 14 de setembre de 2017

CaixaBank, l’Associació ACORD i l’empresa Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., han signat avui un conveni per al finançament de les inversions que hagin de dur a terme les explotacions agràries vinculades al projecte Pistatxo al Segarra & Garrigues que lidera l’empresa Borges. Aquest és un dels cinc projectes del programa Motors pel Segarra-Garrigues que impulsa i coordina l’Associació ACORD amb l’objectiu d’aportar valor afegit i l’increment del PIB del territori, millorar la rendibilitat de les explotacions i de la indústria agroalimentària, incrementar la renda agrària, potenciar l’autoabastiment en productes de proximitat i afavorir la implantació en el territori de l’activitat industrial per la realització dels processos que es puguin derivar de la transformació i gestió dels productes agraris obtinguts.

Mitjançant la seva línia de negoci agrari AgroBank, CaixaBank ofereix als productors un préstec de finançament d’inversions en plantacions de cultius llenyosos que s’adapta perfectament a la realitat temporal d’unes explotacions que requereixen d’un període de 4 anys abans de la primera collita i que necessiten terminis amplis per poder afrontar les inversions.

Es podran beneficiar de l’acord de finançament tots els titulars de finques adherits al projecte pistatxo al S&G liderat per Borges i que requereixin inversions a les seves finques per dur-lo a terme i en especial els membres del grup de treball de l’àrea de fruits secs de l’Associació ACORD.

L’acord, l’han formalitzat avui el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana; el president d’ACORD (Associació Cooperació Rural pel Desenvolupament) , Antoni Pujol, el president de BAIN (Borges Agricultural & Industrial Nuts) Josep Pont i el director financer de BAIN (Borges Agricultural & Industrial Nuts) Juli Tecles. Durant la signatura, Masana ha destacat el suport de CaixaBank al sector agrari a través de la seva línia de negoci AgroBank. Antoni Pujol, per la seva banda, ha assegurat que serà una gran avantatge pels membres d’ACORD i per tots els pagesos en general, disposar d’un crèdit adaptat a les característiques de producció del pistatxer, doncs aquesta era una mancança ja detectada des de l’inici del projecte fa tres anys. Per part de Borges, ha manifestat que amb la firma d’aquest conveni amb Agrobank s’aporta una solució de finançament específica per les noves explotacions que s’adhereixen al projecte Pistatxo al Segarra- Garrigues, lo que ha de permetre facilitar l’adhesió de nous productors en aquest projecte engrescador que ha de contribuir a la millora de la renda agrària i de la economia global de les comarques que reben l’aigua del Segarra – Garrigues i d’altres sistemes de regadiu.