El Projecte Pistatxo neix vinculat al desenvolupament que suposa el canal Segarra-Garrigues, tot i que es fa extensiu altres regadius que, poden incorporar-se al projecte i així, tenir la oportunitat de incorporar un conreu interessant i alternatiu als seus conreus habituals. La distància de les finques d’aquests altres regadius al centre de recepció i processament del pistatxo recol·lectat de Mas de Colom (Tàrrega), no ha de ser excessiva. Han de ser regadius on és pugui aplicar el reg localitzat a pressió i tinguin una dotació mínima de 4.000 m3/ha/any.

Com a exemple, podríem considerar en aquest apartat de d’altres regadius: l’Urgell, el canal de Catalunya i Aragó, l’Algerri-Balaguer, el reg de l’horta d’Artesa de Segre i la Conca de Tremp.

El canal Segarra-Garrigues s’està desenvolupant des de l’any 2002 a la província de Lleida a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Segrià i les Garrigues. L’objectiu principal es permetre la conversió a regadiu i la millora de l’accés a l’aigua a més de 17.000 agricultors y 70.000 hectàrees. La longitud del canal serà de 85 kilòmetres, començant als embassaments de Albagés y de Rialb. Per obtenir més informació sobre el projecte pot consultar la seva web: http://www.aiguessegarragarrigues.cat/

L’any 2015 es va signar un conveni de cooperació entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Borges Agricultural & Industrial Nuts a on es valorava la oportunitat de impulsar el regadiu del Segarra – Garrigues amb l’objectiu de implantar-hi la producció agrícola del pistatxo.

El sistema Segarra- Garrigues és doncs el regadiu on es proposa principalment la ubicació de les finques on plantar, dins del marc del projecte. Dins d’aquest sistema existeixen dues dotacions d’aigua, la de suport i la de transformació. Donats els requeriments del cultiu del pistatxer la dotació interessant és la de transformació que implica un reg de 6.500 m3/ha/any.

Per interessats amb finques ubicades en zones de regadiu diferents a les esmentades, s’haurien d’estudiar individualment. Contacti’ns per valorar el seu cas.