Política de privacitat

Política de privacitat i registre d’activitats en cas de formulari de contacte

 

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 l’informem que les dades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de l’empresa titular del web amb la finalitat de gestionar la teva consulta. Les seves dades seran conservades mentre es gestiona la relació i poden ser comunicades entre les empreses de Borges International Group (veure llistat a www.borgesinternationalgroup.es). El delegat de Protecció de dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). L’usuari té el dret d’accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades mitjançant l’e-mail lopd@borges-bain.com o al domicili social situat en Carrer Flix nº29 43205 Reus (Tarragona). Donarem resposta a qualsevol petició.

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat facilitem informació sobre el registre d’activitats.

Fitxa de Registre d’activitats
Responsable del fitxer i del tractament

 

 

Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.

Domicili: Calle Flix 29, 43205 Reus

CIF: A-25008202

E-mail contacte: lopd@borges-bain.com

Telèfon: +34 977 30 90 00

Delegat del tractament UNIVER IURIS S.L.

Moll de la Marina nº6 Puerto Olímpico Barcelona

CIF B63044010

consultes@uneon.es

Activitat, finalitat del tractament Tractament de dades de currículums per a gestió de lloc de treball, treballadors per a la gestió laboral, clients per gestió fiscal, consumidors per a la gestió del club i promocions, vídeo vigilats per a la seguretat, clients i proveïdors per a la gestió fiscal i contactes.
Categoria Currículums: Dades identificatives

Treballadors: Dades identificatives, compte bancari i els propis exigència legal seguretat social, INEM, etc.

Clients, contactes i proveïdors: Dades identificatives

Consumidors: Dades identificatives

Vídeo vigilats: Dada imatge

Període de conservació Durant els terminis de responsabilitat laboral, fiscal i civil
Mesures de seguretat

 

Per raons de seguretat es donarà resposta únicament a peticions fonamentades al contacte DPO.

 

Política de privacitat en cas de facilitar dades per al newsletter

 

L’informem que les dades personals que facilita passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de la societat titular del web que té per finalitat gestionar l’e-mailing. Té la possibilitat d’OPOSAR-SE A L’ENVIAMENT D’E-MAILINGS.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades en l’e-mail lopd@borges-bain.com o, si s’escau al domicili social situat al C/ Flix 29, 43205 Reus (Tarragona).